Clinical and economic analysis of the pharmacotherapy in children with functional dyspepsia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/cphj.17.1415

Keywords:

functional dyspepsia, pediatric patients, clinical and economic analysis, ABC-analysis, VEN-analysis, frequency analysis

Abstract

Functional dyspepsia (FD) is one of the most common functional diseases of digestion organs in children; it is characterized by decrease of the quality of life and significant costs for the diagnosis and treatment.
Aim. To carry out clinical and economic analysis of pharmacotherapy in children with FD in hospital environment.
Materials and methods. The retrospective analysis of 86 case histories of children with FD aged from 7 to 13 years treated in the gastroenterology department of the Kharkiv healthcare institution was carried out. The study was performed within 2015. Clinical and economic analysis of the pharmacotherapy prescribed for these patients was carried out using ABC-, VEN- and frequency analyses.
Results. Using the “formal” VEN-analysis it was determined that the majority (88.24 %) of the prescribed medicines were present in the Ukrainian clinical protocols of medical care of pediatric patients with FD and concomitant diseases
reported in the disease histories studied. Based on the results of frequency analysis it was found that these drugs constituted the most of the drug prescriptions – 86.20 %. Using ABC analysis it was determined that 76.56 % of funds associated with the pharmacotherapy of pediatric patients with FD in this department were spent on them.
Conclusions. Based on the results of ABC-, VEN- and frequency analyzes the real pharmacotherapy prescribed for pediatric patients with FD in this Kharkiv healthcare institution can be considered rational in general from both clinical
and economic points of view, but it needs further correction according to clinical protocols of medical care.

Author Biographies

O. O. Gerasymova, National University of Pharmacy

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Pharmacoeconomics

I. V. Meshcheryakova, National University of Pharmacy

master student of the specialty “Clinical Pharmacy”

References

Возможности лекарственной терапии при функциональной диспепсии у детей / А. П. Волосовец, С. П. Кривопустов, Н. Н. Мягков, Ю. В. Карулина // Здоров’я України. - 2009. - Грудень (Тематичний номер). - С. 34–35.

Многоцелевая терапия функциональной диспепсии у детей и подростков / Л. И. Вакуленко, Н. В. Зиньковская, Т. Н. Олейник, Т. А. Зализняк // Здоров’я України. - 2010. - Квітень (Тематичний номер). - С. 38–39.

Пахомовская, Н. Л. Функциональная диспепсия у детей / Н. Л. Пахомовская, А. С. Потапов, А. О. Анушенко // Медицинский совет. – 2013. – № 1. - С. 28–35.

Ярошевская, Т. В. Опыт применения «Кваматела» у детей с функциональными заболеваниями гастродуоденальной зоны / Т. В. Ярошевская, О. А. Недава, Н. Б. Сапа // Сучасна гастроентерологія. - 2009. - № 1 (45). - С. 62–66.

Палій, І. Г. Функціональна диспепсія: сучасні уявлення про механізми виникнення і тактику ведення пацієнтів / І. Г. Палій // Практикуючий лікар. - 2013. - № 3. - С. 25–30.

Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з функціональною диспепсією [Електронний ресурс] / Н. В. Харченко, І. Я. Лопух, І. А. Коруля, Д. Т. Джанелідзе // Новости медицины и фармации. Гастроэнтерология. - 2011. - № 397 (Тематический номер). - Режим доступу : http://www.mif-ua.com/archive/article/25729

Оцінка клінічної та економічної доцільності використання лікарських засобів у лікувально–профілактичному закладі (супровід формулярної системи) : метод. рек. / А. М. Морозов, Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко та ін. – Х. : Стиль–Издат, 2013. – 36 с.

Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення [Електронний ресурс] : наказ МОЗ України від 29.01.2013 р. № 59. – Режим доступу : http:// http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

dn_20130129_0059.html

Про затвердження та впровадження медико–технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

«Бронхіальна астма у дітей [Електронний реcурс] : наказ МОЗ України від 08.10.2013 р. № 868. − Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20131008_0868.html

Про затвердження протоколу лікування дітей з інфекціями сечової системи і туболоінтерстиціальним нефритом [Електронний реcурс] : наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 627. − Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20081103_627.html/

Програмний комплекс «Аптека» компанії «Моріон» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pharmbase.com.ua/

Про затвердження методичних рекомендацій щодо моніторингу та оцінки дієвості формулярної системи на етапі її впровадження» [Електронний ресурс] : наказ МОЗ України від 28.10.2010 р. № 918. - Режим доступу : http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20101028_918.html

Шадрин, О. Г. Функциональная диспепсия у детей: проблемы диагностики и лечения / О. Г. Шадрин // Природна медицина (Medical Nature). – 2011. − № 7. – С. 29–31.

Published

2017-03-20

Issue

Section

Pharmacoeconomics