Editorial Team

Chief Scientific Adviser

 1. Valentin Petrovich Chernykh, National University of Pharmacy, Ukraine

Editor in Chief

 1. Igor Albertovich Zupanets, National University of Pharmacy, Ukraine

Deputies of Editor in Chief

 1. Larysa Vasylivna Iakovlieva, National University of Pharmacy, Ukraine

Executive Secretary

 1. Inna Anatoliivna Otrishko, National University of Pharmacy, Ukraine

The Editorial Board

 1. Nataly Volodimyrivna Bezdetko, National University of Pharmacy, Ukraine
 2. Natalya Petrivna Bezugla, National University of Pharmacy, Ukraine
 3. Volodimir Stepanovich Bondar, National University of Pharmacy, Ukraine
 4. Svetlana Mefodievna Drogovoz, National University of Pharmacy, Ukraine
 5. Ivan Semenovych Gritsenko, National University of Pharmacy, Ukraine
 6. Valentin Iosyfovich Kresyun, Odessa State Medical University, Ukraine
 7. Оleksandr Mykhailovych Kotenko, Національний фармацевтичний університет, Ukraine
 8. Alla Anatoliivna Kotvitska, National University of Pharmacy, Ukraine
 9. Ludmila Nikolaevna Maloshtan, National University of Pharmacy, Ukraine
 10. Sergiy Borysovych Popov, National University of Pharmacy, Ukraine
 11. Irina Mihailovna Ryzhenko, National University of Pharmacy, Ukraine
 12. Tatyana Semenivna Saharova, National University of Pharmacy, Ukraine
 13. Andriy Mykhailovich Serdiuk, State Institution "Institute for Hygiene and Medical Ecology" (Kiyv), Ukraine
 14. Oleksandr Ivanovуch Tykhonov, National University of Pharmacy, Ukraine
 15. Andrei Borisovich Zimenkovsky, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine
 16. K O Zupanets, National University of Pharmacy, Ukraine