: Міжнародна науково-практична конференція «Науковий підхід до сфери практичної косметології: актуальні питання і тренди»

Шановні колеги!

Кафедра косметології і аромології Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України запрошує Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Науковий підхід до сфери практичної косметології: актуальні питання і тренди», яка відбудеться 11 березня 2020 року.

Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій 2020 р. (Посвідчення № 430 Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» від 13 серпня 2019 року).

На пленарному засіданні будуть висвітлені питання щодо косметичних недоліків шкіри та їх придатків і дерматологічних захворювань, які найчастіше зустрічаються у практиці косметолога. Будуть запропоновані засоби та методи їх комплексної корекції й сучасні методи діагностики. Висвітлено аспекти діяльності косметологічних установ.

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць. Наукові праці публікуються за наступними напрямками:

 • доказова та практична косметологія й фармація;
 • дерматовенерологія;
 • нормативно-правове регулювання діяльності косметичних і фармацевтичних закладів;
 • розробка, виробництво, реалізація та перспективи створення лікарських і косметичних засобів;
 • контроль якості та стандартизація парфумерно-косметичних і фармацевтичних засобів;
 • доклінічні дослідження нових лікарських засобів;
 • вивчення рослинної сировини та створення фітопрепаратів і косметичних засобів;
 • організація та економіка в фармації;
 • маркетинговий менеджмент і фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та використання лікарських і косметичних засобів;
 • упаковка парфумерно-косметичної та фармацевтичної продукції;
 • аромологія.

ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПРОШУЄМО:

Науковців, співробітників медичних й фармацевтичних установ, підприємств, закладів та бізнесу, викладачів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів, практикуючих фахівців в сфері косметології, представників косметологічних підприємств та бізнесу.

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Очна участь (доповідь, або участь без доповіді з публікацією) та заочна участь (тільки публікація).

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Українська, російська, англійська.

Матеріали, оформленні відповідно до вимог, просимо надсилати до 11 березня 2020 р. (включно) на адресу e-mail: vakia2020@gmail.com. Матеріали конференції будуть розміщені в електронному науковому збірнику на сайті: www.nuph.edu.ua; www.cosmar.nuph.edu.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Котвіцька А.А. ректор Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова оргкомітету.

Загайко А.Л. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, доктор біологічних наук, заслужений професор НФаУ, заступник голови оргкомітету.

Башура О.Г.доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедрою косметології і аромології НФаУ, заступник голови оргкомітету.

Кран О.С. – к.фарм.н., доц. каф. косметології і аромології НФаУ, виконавчий директор ВГО АКіА, член оргкомітету.

Шмелькова К.С. – к.мед.н., доц. каф. косметології і аромології НФаУ, член оргкомітету.

Алмакаєв М.С. – к.фарм.н., доц. каф. косметології і аромології НФаУ, член оргкомітету.

Мартинюк Т.В. – к.фарм.н., доц. каф. косметології і аромології НФаУ, член оргкомітету.

Казакова В.С. – к.фарм.н., доц. каф. косметології і аромології НФаУ, член оргкомітету.

Бобро С.Г. – к.фарм.н., ст. викл. каф. косметології і аромології НФаУ, член оргкомітету.

Лебединець О.В. – к.фарм.н., ас. каф. косметології і аромології НФаУ, член оргкомітету.

Байва П.П. – к.фарм.н., ас. каф. косметології і аромології НФаУ, член оргкомітету.

Чуб О.В. – к.фарм.н., ас. каф. косметології і аромології НФаУ, член оргкомітету.

Миргород В.С. – асистент. каф. косметології і аромології НФаУ, член оргкомітету.

Бобокало С.В. – асистент. каф. косметології і аромології НФаУ, член оргкомітету.

 

Контакти:

Відповідальний секретар від кафедри косметології і аромології: к. фарм. н., доцент Кран Олександра Сергіївна (050) 652-82-16.

Е-mail: cosmetology@nuph.edu.ua, alkia2018@gmail.com